Vincompaniet AS

Vincompaniet AS ble etablert våren 2014 for å importere god vin til landet.

Eiere er parene  Roar A. Nordberg og Beate Strøm Eriksen – Tor Gismarvik og Sidsel P. Vetås.  Det er også vi som står for den daglige driften.